Printvriendelijke versie

Koksijde Golf Ter Hille wordt binnen de schoot van de gemeente Koksijde beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde dat een extern verzelfstandigd agentschap is:

 • Voorzitter: Burgemeester Marc Van den Bussche
 • Ondervoorzitter: Dhr. Philip Cammaert
 • Leden: Stéphanie Anseeuw, Bieke Dalle, Luc Deltombe, Jan Loones, Albert Serpieters
 • Secretary: Dhr. Jan Deramoudt

Dagdagelijkse werking:

 • Jan Deramoudt (directeur)
 • Minke Devroye (coördinator)
 • Wendy Debaillie (administratief medewerker)
 • Pascale Alleweireldt (administratief medewerker)
 • Natascha Nowé (administratief medewerker)

 

De technische staff:

 • Alle medewerkers van de greenkeeping onder leiding van de hoofdgreenkeeper

 

De sportieve leiding is in handen van:

 • captain: Dhr. Steven Decock
 • junior captain: Dhr. Pieter Popeye
 • ladies captain: Mevr. Bieke Dalle
 • mens captain: Dhr. Sidney Voet
 • rabbits captain: Mevr. Kaat Lemahieu
 • senior captain: Dhr. Luc Goeminne
 • young adults captain: Dhr. Charles Cattoir

De shop wordt uitgebaat Sports and Sparks bvba.

 

Het horeca gedeelte wordt uitgebaat door P&Q culinair.

Share
/